Giới thiệu

Anh hứa là sẽ không bao giờ làm em phải khóc nhưng em lại luôn luôn phải khóc thật nhiều vì anh.